8. august 2022

Vi har kartlagt klimafotavtrykket til Lofotburger Torsk & Sei og Lofoten Hjemmelagde Fiskekaker

Mat står for om lag 25 prosent av de globale klimagassutslippene og ifølge FNs globale klimamål må utslippene fra mat mer enn halveres de neste ti årene. Som en del av vårt bærekraftsarbeid har vi i Lofoten, med hjelp av det svenske forskningsinstituttet RISE, beregnet klimafotavtrykket på to av våre mestselgende produkter; Lofotburger Torsk & Sei og Hjemmelagde Fiskekaker. Til sammenligning har vi gjort den samme øvelsen for hamburger og kjøttkaker laget med storfe- og svinekjøtt.

Resultatene viser tydelig at klimafotavtrykket til Lofotburger Torsk & Sei og Lofoten Hjemmelagde Fiskekaker er lavere enn hamburger og kjøttkaker. For å lage en kg ferdig produkt av Lofotburger Torsk & Sei bruker man 2,23 kg CO2. Til sammenligning bruker man hele 38,59 kg CO2 for å lage 1 kg hamburger av storfe – altså 18 ganger mer! Tilsvarende tall for Lofoten Hjemmelagde Fiskekaker er 2,56 kg CO2 mot 19,49 kg CO2 for kjøttkaker – altså 7,6 ganger mer.

Kilde: Rise, 2022

Analysen viser altså at om du ønsker å redusere klimafotavtrykket til maten du spiser er det en god idé å velge Lofotens fiskeburger og fiskekaker fremfor hamburger og kjøttkaker. Du kan spise 18 Lofotburger Torsk & Sei og syv Lofoten Hjemmelagde Fiskekaker før du når klimafotavtrykket som kreves for å lage én hamburger og én kjøttkake. Bra for klimaet, bra for deg og det beste av alt – det smaker skikkelig godt!

For mer informasjon om hvordan vi har gjort analysen se rapporten og kalkuleringer fra RISE nedenfor.

Bookmark and Share