Sponsorforespørsler

Fiskeburgere til arrangementer

Grillede fiskeburgere er populær mat for salg på festivaler, idrettsarrangementer og lignende. Salg av slike produkter kan også gi et godt økonomisk bidrag til lag og foreninger. Vi tilbyr disse produktene til rabatterte priser. Vi prioriterer frivillig arbeid og ikke-kommersielle aktiviteter som bidrar til å fremme trivsel og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Ta kontakt for nærmere avtale på firmapost@lofoten.no.