1. november 2019

Lofoten bekjemper matsvinn

Lofotprodukt AS, tar miljøtrusselen på alvor, og lanserer denne høsten en rekke nyheter som skal bekjempe matsvinn.

Visste du at 1/3 av all mat som produseres blir kastet, og at 60% av dette matavfallet blir kastet hjemme hos forbruker? Og visste du at dette er identifisert som et enda større miljøproblem enn plastavfall? Dette ønsker Lofoten å gjøre noe med. Høsten 2019 kommer selskapet derfor med en rekke nyheter som tar matsvinn-problematikken på alvor, og som hjelper forbruker å ta bedre vare på maten.

– Matsvinn er et av vår tids største miljøproblemer. Gjennom god dialog med våre forbrukere, har vi identifisert at mangelfulle løsninger for oppbevaring, i kombinasjon med stadig flere små husholdninger, er hovedårsaken til at mye mat blir kastet før den er spist opp. Vi har derfor fokusert på hvordan vi som matprodusent kan hjelpe forbruker til å ta bedre vare på maten de kjøper, forteller Johannes Strøm, Markedssjef i Lofotprodukt AS.

Prosjektet har så langt resultert i tre nye emballasjeløsninger i sjømatkategorien, som alle har som mål å redusere matsvinnet.

En gavepakke til små husholdninger

Den første innovasjonen, er en ren gavepakke til små husholdninger skal vi tro produsenten; Lofoten sin best-selger «Lofotburger» lanseres nå i 2-kammer forpakning.

– De fleste fiskeburgere er i dag pakket slik at fiskeburgerne blir dårlige kort tid etter åpning om de ikke spises opp. Mange sliter med å spise en hel pakke fiskeburgere på denne tiden, og uten gode løsninger for oppbevaring ender det ofte med at «restene» blir kastet. Med Lofotens nye 2-kammer, kan man enkelt spise halvparten av innholdet og legge resten trygt tilbake i kjøleskapet uten at holdbarheten forringes. Dette fordi de to kammerne har hver sin forsegling. Slik hjelper vi kundene å unngå at god mat kastes, og vi sørger samtidig for at burgerne smaker like godt både en og to uker etter, forteller Agnete Bell, Kategorisjef fiskemat i Lofotprodukt.

Et alternativ til «brødposetrikset»

Og dette er ikke den eneste nyheten Lofoten kommer med. Er du en av dem som er storforbruker av brødposer for å ta litt bedre vare på mat som er åpnet i kjøleskapet? Da er du ikke alene.

– Gjennom en markedsundersøkelse oppdaget vi at mange velger bort røkt laks i hverdagen fordi det er grisete å åpne og håndtere innholdet i pakken. Samtidig fortalte de at det er vanskelig å oppbevare en åpnet pakke røkelaks uten at lukt og søl smitter over på andre matvarer i kjøleskapet. En stor andel kaster derfor den siste skiven, eller bruker en ekstra plastpose for oppbevaring av den åpnede pakken. Samtidig øker den dårlige samvittigheten ved å kaste mat og bruke ekstra plast, forteller Guro Jahre Lund, kategorisjef pålegg i Lofotprodukt.

Løsningen ble å lansere Lofoten røkt laks og ørret i en smart pakke som er enklere å åpne, hvor det er lettere å få tak i produktet og hvor pakken i tillegg kan gjenlukkes med zip-lås.

– En vinn-vinn-situasjon hvor vi både reduserer søl og gris, reduserer matsvinn og bidrar til forbruk av færre brødposer, forteller Guro Jahre Lund.

Oppfordrer til gjenvinning av plast

 

Men hva så med plasten som benyttes i disse forpakningene da?

– For mange av Lofotens produkter, er plast fortsatt eneste emballasje som ivaretar hensynet til holdbarhet og mattrygghet på en tilfredsstillende måte. Plast er dog en takknemlig emballasjeform all den tid den kan gjenvinnes og gjenbrukes. Vi oppfordrer derfor alltid våre kunder til å levere plastemballasje til plastgjenvinning. Samtidig arbeider vi parallelt med å overvåke og samarbeide med leverandørindustrien for å finne frem til enda mer miljøvennlige emballasjeløsninger for fremtiden, avslutter Johannes Strøm.

Bookmark and Share