12. januar 2022

Nå blir det pant på makrellboksene!

Som første aktør i Norge har Lofoten inngått samarbeid med Bower – en app som gjør det mulig for forbrukerne å pante emballasje. Nå kan kunder som kjøper Lofoten Makrell i tomat pante og tjene penger på de tomme boksene, samtidig som de gjør en innsats for miljøet.

Vi har de siste årene gjort flere emballasjeforbedringer på våre produkter for å øke holdbarhet og redusere matsvinn, og jobber med flere nye løsninger for resirkulering og avfallsreduksjon. Nå håper vi å få med oss forbrukerne til å pante makrellboksen. Over 70 % av nordmenn spiser makrell i tomat, noe som tilsvarer over 30 millioner bokser i året! Hvis vi kan bidra til at enda flere makrell i tomat-spisere leverer makrellboksen til nærmeste gjenvinningsstasjon istedenfor at den havner i søpla, er det mye å hente for miljøet, sier Øystein Rist, daglig leder i Lofoten.

Aluminium egner seg godt som emballasje da det sikrer god produktbeskyttelse og lang holdbarhet, og dermed redusert matsvinn. Men aluminium er energikrevende å produsere, og et viktig miljøtiltak er derfor å gjenvinne emballasjen. Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever kun 5 % av energien som trengs for å produsere ny aluminium fra bunnen av og materialet kan ifølge Grønt Punkt Norge gjenvinnes i det uendelige – til alt fra nye makrell i tomat-bokser til broer, tog og sykler.

Gjennom samarbeidet ønsker Lofoten å belønne de som gjenvinner emballasjen. Med Bower-appen skanner brukeren strekkoden på boksen, leverer emballasjen til sin nærmeste gjenvinningsstasjon utenfor eller ved hjemmet, og samler pantepenger direkte på mobilen. Det er rett og slett et pantesystem for emballasje.

Alle produktene fra Lofoten kan pantes i Bower-appen, men panter du Lofoten Makrell i tomat-boksene får du ekstra pant. – Vi vet at mange makrell i tomat-bokser går i restavfallet fordi det oppleves grisete og lukter, spesielt om du må oppsøke en gjenvinningsstasjon utenfor hjemmet. Gjennom Bower-samarbeidet håper vi å oppmuntre flere til å gjenvinne gjennom bevisstgjøring, og ikke minst – pantepenger. Bower har på kort tid blitt stort i Sverige, og som første aktør i Norge starter vi med makrell i tomat for å teste interessen i det norske markedet. På sikt håper vi at dette kan skape gode vaner hos forbrukerne, også når det kommer til andre type produkter og emballasje, fortsetter Rist.

Med Bower-appen øker vi gjenvinningsgraden globalt gjennom å gi forbruker et insentiv til å pante oppbrukt emballasje. For å lykkes nå de globale bærekraftsmålene må gjenvinning av produktemballasje øke. Vi gleder oss derfor stort over at Lofoten som første aktør i Norge nå velger å starte et samarbeid med oss i Bower. Vi håper det vil sende et sterkt signal til resten av bransjen om hvor vi er på vei, sier Suwar Mert, VD i Bower.

For mer informasjon om Bower: www.no.getbower.com

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Rist, Daglig leder i Lofotprodukt AS, Tlf. 957 81 337

Bookmark and Share